6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında kampanyaya katılımım amacıyla paylaştığım ismim, soyadım, telefonum ve kişisel verilerimin kampanya kapsamına uygun olarak Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş, Pinaps Reklam Organizasyon ve Kongre Hizm. Tic. Ltd. Şti. ve dağıtıcı kargo firması tarafından işlenmesine ve ilgili linkte yer alan hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.